POJĘCIE ADAPTACJI DZIECI TRZYLETNICH DO ŚRODOWISKA PRZEDSZKOLNEGO Dobre przystosowanie się dzieci do warunków instytucji wychowania zbiorowego stanowi o wykorzystaniu przez nie szans rozwojowych i jest jednym z podstawowych problemów psychologicznych i pedagogicznych, współczesnych czasów. Głównym założeniem tych instytucji jest pomoc rodzinie w opiece, wychowaniu i przygotowaniu do życia dzieci. Założone cele można osiągnąć pod warunkiem, że instytucje te działają wspólnie z rodziną, i że rodziny, z których pochodzą wychowankowie , funkcjonują prawidłowo. Adaptacja to przystosowanie się do nowego środowiska społecznego, sytuacji, bądź warunków. Dla małego dziecka takim nowym środowiskiem jest przedszkole. Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem. Te pierwsze doświadczenia społeczne często odbijają się na dalszym życiu dziecka. Dotychczas otoczone troską i uwagą rodziny nagle znajdują się w zupełnie nowym i obcym dla siebie otoczeniu. Jak zatem pomóc maluchom przezwyciężyć te trudności? Służą temu coraz częściej organizowane przez przedszkola zajęcia adaptacyjne polegające na zapoznaniu się z nowym otoczeniem, nauczycielkami, dyrektorem placówki, kolegami i koleżankami. Z doświadczeń wynika, iż takie zajęcia rzeczywiście ułatwiają dzieciom przekraczanie progu przedszkola, skracają okres adaptacyjny, obniżają lęk dorosłych przed pozostawieniem swoich pociech pod opieką pracowników placówki. Aby dzieci przyjemnie i pożytecznie spędzały czas i mogły szybko się zaaklimatyzować w przedszkolu należy: - pomóc im przyzwyczaić się do warunków przedszkola, - zapewnić im odpowiednie towarzystwo, - właściwie zagospodarować otoczenie, w którym będą przebywały, - czas pobytu w przedszkolu wypełnić zajęciami przyjemnymi i pożytecznymi, zgodnie z potrzebami dzieci, - dzieciom mającym trudności pomóc w ich przezwyciężeniu. Większość dzieci w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu przeżywa ogromny lęk wobec nieznajomych osób i nowego otoczenia. Jednak po pewnym czasie okazuje się, iż jest to miejsce, w którym można spotkać nowe i miłe osoby oraz wspólnie się pobawić. Czas adaptacji zależy jednak od różnorodnych warunków i sytuacji zaistniałych w życiu dziecka: lęk przed nowym otoczeniem, mały kontakt lub brak kontaktu z rówieśnikami, nadopiekuńczość ze strony rodziców itp. Jak już pisałam wcześniej, przedszkole ma za zadanie pomóc oswoić się maluchom z nowym miejscem, zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo oraz zagospodarować czas, aby dzieci miały możliwość nauki oraz wspólnej zabawy. Przedszkola są instytucjami powstałymi z konieczności zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice pracują poza domem. Są także miejscem, gdzie grupa rówieśników może się spotkać i wspólnie pobawić. Powinny również zapewnić poczucie bezpieczeństwa troszcząc się o zdrowie fizyczne i psychiczne najmłodszych. Czy dzieciom potrzebne są przedszkola? Tak, ale tylko takie, w których czują się bezpiecznie i gdzie mogą radośnie i pożytecznie spędzić czas. Katarzyna Bartkowicz - Zapaśnik
Przedszkole Publiczne nr 32, zlokalizowane jest na osiedlu Nowe Miasto przy ulicy Podwisłocze 26 a. Jest to budynek piętrowy, umiejscowiony wśród bloków dziesięciopiętrowych a Gimnazjum nr 7. Większość przedszkolaków uczęszczających do tej placówki, zamieszkuje przyległe bloki.
Na terenie posesji, znajduje się piękny ogród, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy wszystkie krzewy i drzewka kwitną. W ogrodzie tym jest kolorowy i niezbędny sprzęt do zabaw ( dwie piaskownice, drabinki, rakieta, ławeczki i stoliki ).
Realizacja: BigCom