PROGRAM PROFILAKTYCZNY

 

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

KIK -  34

  

ROK SZKOLNY 2013/2014

Starożytni Rzymianie mawiali  w zdrowym ciele zdrowy duch.

Natomiast w Polsce, już w XVI wieku nadworny lekarz Stefana Batorego i Zygmunta II Wazy Wojciech Oczko twierdził iż:

Ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, lecz wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

 

 

I. INFORMACJE O PLACÓWCE

 

Nazwa placówki: Przedszkole Publiczne 32

Adres: Rzeszów ul. Podwisłocze 26a

  1. Nazwa zadania: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy KIK -  34
  2. Termin realizacji: maj 2014
  3. Liczba uczestników: około 120 dzieci, Rodzice przedszkolaków oraz pracownicy przedszkola

 

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROGRAMU

 

  1. Informacja o realizatorach programu:

Koordynator:

mgr Stella Jaworska nauczyciel Przedszkola Publicznego 32 w Rzeszowie

Realizatorzy:

mgr Magdalena Wisz nauczyciel Przedszkola Publicznego 32 w Rzeszowie

mgr Anna Bieńkowska - Lesiak nauczyciel Przedszkola Publicznego 32 w Rzeszowie

 

 

 

III. USTALENIE CELÓW PROGRAMU

 

 

 

Cel główny:

 

*     Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolu, ocena wpływu  edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci.

 

 

Cele szczegółowe:

 

*    społeczność przedszkolna (pracownicy, dzieci, rodzice) podejmą wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych

*    podniesienie aktywności fizycznej.

 

*    wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci  poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw, a w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

 

 

  Założenia

Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej to program certyfikacji adresowany do placówek oświatowych w celu zmotywowania ich do podjęcia lub zwiększenia działań na własnym terenie w zakresie zapobiegania rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci.

Program stanowi podstawę dla rozwoju środowiska niezbędnego do promowania zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej oraz nadzoru nad stanem odżywienia dzieci. Jednocześnie jest zgodny z rekomendacjami WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) z zakresu poprawy żywienia i aktywności fizycznej

Realizacja programu objęta jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Program Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej zakłada poddanie  przedszkoli procesowi certyfikacji będącemu odzwierciedleniem ich działalności w przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości. W podjęte działania zaangażowani będą nie tylko dzieci i ich rodzice, lecz także nauczyciele.

Opracowane zostały szczegółowe kryteria dla przedszkoli, ułatwiające podjęcie konkretnych działań na terenie placówki.

Program jest naszą dobrowolną inicjatywą,  motywacją dla placówki i daje nam realne korzyści (przedszkole  m.in. otrzymuje przygotowane dla niej specjalne materiały edukacyjne z zakresu żywienia i aktywności fizycznej, takie jak np. plakaty, materiały edukacyjno-szkoleniowe dla przedszkola, nauczycieli i rodziców). Placówka może zostać nagrodzona  certyfikatem Szkoły (Przedszkola) Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.  

OPIS PLANOWANYCH METOD

 

Podstawowymi metodami w czasie realizacji tego zadania będą te które czynny i świadomy sposób wpłyną na odpowiednie postawy i zachowania dzieci.

W pracy z dziećmi wykorzystamy następujące metody:

*    Metody poznawcze: obserwacji, pokazu, objaśnienia, pogadanki, opowiadania,

*    Metody pracy związane z tekstami literackimi, muzycznymi, plastycznymi.

*    Metody aktywne – uczenie się poprzez doświadczenie

*    Metody wspierające aktywny i twórczy ruch: Labana, Kniessów, W. Sherborn, Dennisona, gry zespołowe, metoda stacyjna, aerobik

*    W pracy z dorosłymi wykorzystamy metody społecznego porozumienia: rozmowy, prelekcje, wystawy, kąciki osobisty przykład otwarta uroczystość.

 

 

 

Zakłada się uzyskanie następujących rezultatów:

 

Zrealizowanie zadania pomoże dzieciom i dorosłym w nabywaniu wiedzy odpowiednich zachowań i nawyków ochrony zdrowia.

 

*    poprawę wiedzy dzieci na temat prawidłowego żywienia,

*    zmianę nawyków żywieniowych dzieci,

*    zwiększenie udziału dzieci w zajęciach ruchowych i w róznorodnych  formach aktywności fizycznej

 

Dzieci i dorośli powinni uświadomić sobie że:

 

Odpowiednie przyzwyczajenia fizyczne zapobiegają otyłości, niesie radość i otwiera drogę do sukcesu.

 

 

CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

 

W programie będą uczestniczyć:

-      dzieci z przedszkola nr 32 z Rzeszowa w wieku od 3 -6 lat,

-      rodzice

-      pracownicy przedszkola

-      przedstawiciele Sanepidu, Przychodni Zdrowia, pracownicy wydziału Wychowania Fizycznego.

 

 

PLANOWANE FORMY OCENY ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW PROGRAMÓW (EWALUACJA)

 

-      ankieta dla rodziców

-      testy sprawności dla dzieci

-      prace plastyczne wykonane przez dzieci

-      rozmowy z uczestnikami programu

-      otwarta uroczystość

Przedszkole Publiczne nr 32, zlokalizowane jest na osiedlu Nowe Miasto przy ulicy Podwisłocze 26 a. Jest to budynek piętrowy, umiejscowiony wśród bloków dziesięciopiętrowych a Gimnazjum nr 7. Większość przedszkolaków uczęszczających do tej placówki, zamieszkuje przyległe bloki.
Na terenie posesji, znajduje się piękny ogród, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy wszystkie krzewy i drzewka kwitną. W ogrodzie tym jest kolorowy i niezbędny sprzęt do zabaw ( dwie piaskownice, drabinki, rakieta, ławeczki i stoliki ).
Realizacja: BigCom